Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Succesvolle aanpak Drechtsteden leidt tot extra Europese miljoenen voor werkgelegenheidsprojecten

Hoewel de economie voorzichtig weer aantrekt, staan er in de Drechtsteden nog steeds veel mensen aan de kant. Jeugdwerkloosheid is bijvoorbeeld een belangrijk punt van zorg, maar ook ouderen, langdurig werkzoekenden en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een steuntje in de rug gebruiken bij het vinden van werk. In de regio zijn verschillende bedrijven en organisaties die hen daarbij helpen. Door een slimme en degelijke aanpak, hebben de Drechtsteden voor deze projecten succesvol subsidies kunnen aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds. In totaal gaat het – over een periode van tien jaar – over zo’n 6,5 miljoen euro voor werkgelegenheidsprojecten in de regio.

Kansrijke projecten, in de juiste vorm

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) financiert werk gerelateerde projecten in hele Europese Unie. Daarvoor stelt het subsidies beschikbaar met een specifiek doel, zoals de aanpak van jeugdwerkloosheid of het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor andere doelgroepen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd natuurlijk kansrijk zijn, maar ook op het gebied van procedures en verantwoording worden hoge eisen gesteld.

De Drechtsteden hebben gekozen voor een faciliterende rol, met een gedegen organisatie waarin capaciteit en expertise zijn geborgd. De inhoud wordt overgelaten aan gespecialiseerde (markt)partijen. Met deze aanpak slaagt de regio erin een aanzienlijk deel van de beschikbare Europese gelden ook daadwerkelijk naar de Drechtsteden te halen.

Regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt: “Binnen onze regio zijn steeds meer partijen die zich actief inzetten om specifieke groepen mensen perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en hebben ook de expertise. Als overheid willen we ze daarbij optimaal ondersteunen. Door ze te helpen bij de aanvraag, afwikkeling en verantwoording van Europese subsidies, investeren we mee aan de versterking van de regionale arbeidsmarkt.”

Concrete resultaten

De partijen die in de regio de Europese bijdragen inzetten voor hun projecten zijn: Dienst Gezondheid & Jeugd, Wijkleerbedrijf Helpende Handen, UWV Leerwerkloket, het Da Vinci College, Trivium Lindenhof in samenwerking met Leerwerkbedrijf Garage Buijtenhek, Vrienden van De Hoop, Metalent, Vluchtelingenwerk, Matchmaker en De Werkshop. Deze partijen zorgen zelf voor een cofinanciering van maximaal 50%. In de periode januari 2010 – oktober 2015 hebben zij kunnen beschikken over ruim 1,2 miljoen euro aan ESF actie Jeugd -gelden (ESF-J).

Actieve inclusie

Inmiddels loopt een nieuwe ESF periode (2014-2020) met als thema ‘Actieve Inclusie’. Vanuit de regio kunnen hiervoor in drie tranches aanvragen worden ingediend. De eerste tranche hiervan is al volop in uitvoering. Het gaat om ruim 1,8 miljoen euro, waarmee in de diverse projecten 1.731 unieke deelnemers worden geholpen en ruim 700 leerlingen van PrO-VSO scholen. De voorbereidingen voorde tweede tranche zijn al begonnen. Op 5 juli vindt in de kantine van Sporthal DeetosSnel in Dordrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats waar geïnteresseerden informatie kunnen inwinnen over de mogelijkheden van deze regeling.

Meer informatie: www.arbeidsmarktbeleiddrechtsteden.nl

Drechtsteden

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Nieuw café voor Parkinson-patiënten

DORDRECHT – Afgelopen woensdag hebben Nickie van der Wulp (directeur Parkinson Vereniging), Sven de Langen (bestuurder PZC Dordrecht) en Chris van Benschop (wethouder Gemeente Dordrecht) op feestelijke wijze het vernieuwde Parkinson Café Dordrecht geopend. Tijdens de drukbezochte kick-off bij woonzorglocatie PZC Crabbehoven werd het startschot gegeven voor een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met Parkinson(isme) en hun naasten. (Foto: PZC Dordrecht).

Actueel

Feest op het Wij(k)plein in Crabbehof

DORDRECHT – Op het plein aan De Savornin Lohmanweg in Crabbehof was het woensdagmiddag feest. Lentefeest, …

Actueel

VIDEO: Dordt Schoon van start gegaan

DORDRECHT – De aftrap van de actieweek Dordt Schoon vond zaterdag plaats. Onder meer in Crabbehof, bij de tiny houses, werd door vrijwilligers zwerfafval opgeruimd. Wethouder Merx bracht een bezoek aan de opruimactie, georganiseerd door Wijk voor Wijk en Speelotheek Pip en Zo. Na afloop bedankte hij alle deelnemers en nam de zakken met afval in ontvangst. Dat waren er heel wat. Nog de hele week, tot en met 24 maart, vinden er (schoonmaak)activiteiten plaats in het kader van Dordt Schoon. Het programma is hier te vinden.